Krok 1

Konsultacja

Każdy projekt rozpoczyna się od założeń – rozmawiamy o zapotrzebowaniu energii, lokalizacji inwestycji oraz o typie instalacji.