O fotowoltaice

Wróć do strony głównej

Słońce jest niewyczerpalnym źródłem czystej energii. By można było z niej korzystać stworzono fotoogniwa – urządzenia do przemiany światła słonecznego w energię elektryczną.

Kilkadziesiąt fotoogniw łączy się w moduły fotowoltaiczne, aby uzyskać jednostki dające energię elektryczną o większym napięciu i mocy niż pojedyncze ogniwo. Obecnie moduły fotowoltaiczne są wykorzystywane w coraz szerszym zakresie. Dzięki swym zaletom: uniwersalności, niezawodności, modułowości oraz długiej żywotności, są one stosowane w setkach różnych instalacji – zarówno autonomicznych jak i połączonych z siecią energetyczną. Moduły fotowoltaiczne działają niezależne od pogody, produkując energię elektryczną nawet w pochmurne dni.

Jak to działa?

Ogniwo fotowoltaiczne składa się z płytki z półprzewodnika posiadającej złącze P (positive) – N (negative). W strukturze takiej występuje pole elektryczne (bariera potencjału). W chwili, gdy na ogniwo pada światło słoneczne, powstaje para nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, elektron – dziura, które zostają następnie rozdzielone przez pole elektryczne. Rozdzielone ładunki powodują, iż w ogniwie powstaje napięcie. Po dołączeniu obciążenia (urządzenia pobierającego energię) następuje przepływ prądu elektrycznego.

Objaśnienia do schematu budowy i działania ogniwa fotowoltaicznego:

Obecnie fotoogniwa najczęściej produkuje się z krzemu, który jest drugim (po tlenie)
najpopularniejszym pierwiastkiem na kuli ziemskiej (występuje m.in. w piasku). Istnieje kilka technologii produkcji fotoogniw z krzemu:

  1. technologia krzemu monokrystalicznego,
  2. technologia krzemu polikrystalicznego,
  3. technologia krzemu amorficznego (a-Si).

Czym jest fotowoltaika?

Panele fotowoltaiczne przetwarzają pozyskane przez słońce promienie słoneczne w energię elektryczną. Instalacja jest w 100% ekologiczna, czerpie i przetwarza energię z naturalnych pokładów energii słonecznej. Instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza żadnych niebezpiecznych dla zdrowia substancji jak w przypadku powszechnie stosowanych konwencjonalnych rozwiązaniach.

Energetyczny rynek w Polsce w zakresie fotowoltaiki cały czas się rozwija, a już niebawem udział w rynku Energii instalacji pochodzących z OZE ma wynieść ponad 30%!

Wróć do strony głównej