KOSZT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – OD 2019r. ODLICZYSZ OD PODATKU

Wróć do strony głównej

Na mocy rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. (treść ustawy / wykaz)
można m.in. odliczyć od podatku dochodowego „ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem” oraz „montaż
instalacji fotowoltaicznej”.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć
termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub
współwłaścicielem. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega
odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym
poniesiono pierwszy wydatek.
Dzięki wprowadzonym ulgom podatkowym, inwestycja w instalację fotowoltaiczną bardzo korzystnie
wpływa na opłacalność oraz zmniejsza stopę zwrotu całego przedsięwzięcia, oto przykład: instalację
fotowoltaiczną zakupioną w cenie 50 000 zł, można odliczyć od podstawy podatku dochodowego w
kwocie 9000 zł (kwota stanowi 18% z wydanych 50 000 zł). W przypadku gdy kwota podatku jest niższa od
kwoty ulgi, odliczenie przysługuje również w kolejnych latach.

CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY
WYBÓR

Od września 2018 r. ruszyła kampania społeczna „Czyste powietrze” finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki wdrożonym programowi, można m.in. uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wnioski przyjmowane są od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r., a środki przewidziane na dofinansowanie opiewają na kwotę 103 mld zł. Więcej informacji na temat działań związanych z programem można znaleźć pod linkiem:  http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Wróć do strony głównej